van idee tot identiteit,
van identiteit tot imago

Verhaal

Vanuit een onervaren start via vele omwegen, komen we tot wie we zijn en wat we uit willen dragen. We willen gezien, gehoord en gewaardeerd worden. Uitdragen waar we voor staan en vertellen waarom we doen wat we doen. Ons eigen verhaal. Dán pas tonen we wie we zijn.

Mijn verhaal

Toen
Als 21 jarige student stond ik er niet bij stil. Het leven lachte me toe, de wereld draaide om mij en mijn lot had ik geheel in eigen hand. Ik maakte eindelijk mijn eigen keuzes! Wie kon míj wat doen?

Totdat ik op een dag te horen kreeg dat ik aan een levensbedreigende ziekte leed. Het besef dat er veel minder opties overbleven en dat mijn leven eindig bleek, kwam hard aan.

Het was in deze periode dat ik écht om me heen ging kijken en luisteren. Ik stelde me open voor levenservaringen van anderen. Ik ontdekte mensen met moed en kracht maar ook mensen bij wie deze eigenschappen ontbraken. Toegegeven, ik verkeerde in die tijd liefst tussen de optimisten, de mensen die moed en (zelf)vertrouwen uitstraalden. Daar ontleende ik immers ook mijn kracht uit.

Was geboeid door: mimiek, poëzie/literatuur, dans, vorm (kunst), kleur, muziek.

Nu
Het heeft een tijd geduurd voordat ik me realiseerde waar mijn eigen kracht ligt. Net zoals het me een tijd kostte voordat ik accepteerde wie ik ben en hoe ik gezien wil worden. Als klankbord en inspirator voel ik me in mijn element. Iemand die op basis van vertrouwen in staat is een spiegel voor te houden. Iemand die op motiverende wijze je mooiste binnenkant herkent en naar buiten helpt te brengen.  

Nog altijd geboeid door: mimiek, poëzie/literatuur, dans, vorm (kunst), kleur, muziek.

Met een ontwikkelde interesse in: het non-verbale, de kracht van woorden, houding en gedrag, stijl- en sfeerkeuze, toon van spreken.

Identiteit consulent
Ik leerde dat mijn kracht ligt in het herkennen van de mens áchter het ‘masker’. Vaak presenteren we ons niet op een wijze die overeenkomt met ons gevoel of wie we zijn. Het erkennen ervan alleen is niet voldoende. De uitdaging zit in het vinden van een passende wijze om je te profileren zoals je bent. Hierbij helpt een identiteit consulent.

De wereld komt steeds dichterbij mede door nieuwe vormen van communicatie. Alles wordt daardoor transparanter en beter bereikbaar. Het wordt moeilijker om je te verschuilen achter maskers of ideologieën. We zijn steeds meer op zoek naar authenticiteit en oprechte betrokkenheid.

De eerste indruk
We doen het allemaal, ook als we het niet willen of ons er niet van bewust zijn. Op basis van wat we zien en horen oordelen we. We zoeken in iemands verschijning naar raakvlakken of  verschillen, naar kracht,  authenticiteit en een betrokken houding. Voel ik me veilig bij deze persoon en is dit gevoel wederzijds? 

Dale Carnegie (schrijver en succesvolle inspirator) ontdekte onder andere, dat we op basis van 4 factoren een mening vormen bij de eerste kennismaking. Namelijk:

  1.      Wat doe je
  2.      Hoe zie je er uit
  3.      Wat zeg je
  4.      Hoe zeg je het

Deze 4 factoren vormen een mooi uitgangspunt om ons op te focussen. Om niet alleen na te denken over de wijze waarop we gezien en beleefd willen worden maar ook ernaar handelen. Op ieder moment en in elke situatie een interessante uitdaging!