puur ID
website
2.0
volgt…
  • advies bij communicatiedoelen
  • content creatie en onderhoud sociale media en website
  • tekst, fotografie en video
  • workshops (persoonlijke) identiteit & branding

  • T +31 0 6 527 276 56
    E tineke@puur-id.nl