Privacybeleid

AVG puurID
In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven sinds mei 2018
voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming.
Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan.
Op deze pagina geven we aan hoe we hiermee omgaan. We zijn nog onderzoekend over
wat er wel en niet op ons van toepassing is. Deze verklaring is derhalve onderhevig aan
voortschrijdend inzicht. We zullen de op nieuwe inzichten tekst aanpassen waar nodig. Boven
aan deze tekst staat de datum van de laatste revisie.

Identiteit
Wij vormen puurID communicatie en staan ingeschreven in het KvK onder nummer 52783014.
Zorgvuldige omgang met uw gegevens
We gaan zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Ook de gegevens van uw klanten en
relaties behandelen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Inventaris
De volgende gegevens slaan we op: Voor- en achternaam; bedrijfsnaam; adres; postcode;
woonplaats; telefoonnummers (mobiel en vast), email adres(sen); websites; data laatste
contact, onze email wisseling; uw bank gegevens en uw KvK nummer. Ook uw sociale media
accounts en pagina’s willen we nog wel eens op slaan, omdat we onze PR ook richten via
Social Media kanalen (Facebook en Instagram). We publiceren nooit portretfoto’s van
klanten zonder toestemming vooraf.

Grondslagen en doelstellingen
De grondslagen waarop we uw gegevens opslaan zijn die van ‘uitvoering van een
overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Uw gegevens worden opgeslagen voor
twee doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten, en het laten zien van ons werk (via
Direct marketing en Social Media Marketing).

Gevoelige informatie
In principe slaan we geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van
onze bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische
problematiek, etc. komen in onze gegevens niet voor.

Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld.
De enige uitzondering hierop is dat we uw gegevens aan een collega fotograaf of
communicatiedeskundige geven die een opdracht voor u uitvoert als we zelf verhinderd zijn.
Als dat gebeurt, wordt het vooraf met u gecommuniceerd.

Gegevensopslag, bescherming en duur
Uw gegevens worden opgeslagen in onze financiële en algemene administratie en ons email programma. Genoemde programma’s zijn beschermd met een password/username en
ons netwerk wordt beschermd door een firewall. Onze website is beveiligd tegen inbreuk en
hacking. Onze telefoons synchroniseren met deze gegevens. Ook deze is beschermd.
Bovengenoemde gegevens worden door ons, als backup, naar externe harde schijven
weggeschreven. Een backup ligt buitenshuis. Met enige regelmaat
schonen we onze gegevens op. Gegevens van relaties met wie we geen contact meer
hebben, worden na vijf jaar verwijderd uit onze systemen.

Aansprakelijkheid
Wij, noch ons bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt
door gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder onze toestemming.

Toestemming
Iedereen die ons contactformulier gebruikt, en/of een opdracht verleent, geeft aan dat
we zijn of haar gegevens mogen opslaan op de manier zoals hierboven aangegeven, en
voor de doelstellingen hierboven aangegeven.

Portretrecht
Met grote regelmaat maken we foto’s van mensen. Ze staan dan zeer herkenbaar op de
foto. Voor zover we de wet nu begrijpen valt het recht rond iemands’ portret onder het
portretrecht, en niet de nieuwe wet op de privacy. Dat betekent dat er in dit opzicht niets
verandert. We adviseren opdrachtgevers nog steeds om in hun arbeidscontracten en
regelementen voor evenementen op te nemen dat het de opdrachtgever vrij staat om
mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken.
Inzage
U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die we van u hebben
opgeslagen, voor zover deze onder de wet AVG vallen.
Klachten
Mocht u problemen hebben met de gegevens die we van u hebben opgeslagen, dan kunt
u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VERWERKERSOVEREENKOMSTEN

  • Onze website wordt gehost door het Nederlandse bedrijf Hostenet. Zij slaan alle
    gegevens op die u achterlaat op ons contact formulier.
  • Ons mailverkeer loopt via onze provider Microsoft Outlook.